Hyötykasvipolulta löytyy lukuisia luonnonvaraisena menestyviä ja eri tavoin hyödynnettäväksi kelpaavia kasvilajeja niille tyypillisissä elinympäristöissä eli biotoopeissa.

Voit siirtyä biotooppeihin alla olevista painikkeista tai valikosta.

Kerää käyttöösi vain kasveja, jotka tunnistat varmasti. Tunnistamista helpottaaksesi voit hyödyntää esimerkiksi LuontoPortti.fi-palvelua. Muista kerätä ainoastaan hyväkuntoisia ja puhtaita kasveja, jotka ovat riittävän kaukana teistä, pelloista tai vaikkapa navetoista. Älä kuitenkaan kerää tältä polulta löytämiäsi kasveja, jotta kaikilla on mahdollisuus tutustua polun kasvilajeihin.

Älä kerää kasveja, joita et tunnista tai joista et ole varma!

Tärkein sääntö villiyrttien keräämisessä ja käytössä on, että käyttää vain sellaisia lajeja, jotka varmasti tunnistaa ja tietää turvallisiksi. Luonnossa on paljon myös myrkyllisiä tai terveydelle haitallisia kasveja!

HUS – Kasviluettelosta voi tarkistaa kasvin myrkyllisyyden tai haitallisuuden.