Kaupunkien joutomaat ovat kaupunkisuunnittelun yhteydessä syntyneitä vajaakäyttöisiä tai hylättyjä alueita, joiden hoito on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan. Elinympäristönä joutomaat ovat hyviä mm. monille linnuille. Myös vieraslajeja ja puutarhakarkulaisia kasvaa ja leviää joutomailla vauhdikkaasti.

1

2