Lehtomaisessa kankaassa löytää lehtokasveja kangasmetsän kasvien lomasta. Erona lehtoihin on etenkin maannos, joka ei ole niin multavaa, että lehtolajit ottaisivat yliotteen.

1

2