Ranta on alue vesistön rannalla veden ylimmän ja alimman pinnantason välissä. Rannan kasvit ovat jatkuvassa kosteudessa suurimman osan kasvukautta. Ravinteikkaan vesistön rannalla kasvilajeja voi olla paljon, ja kasvustot ovat reheviä.

1

2