Längs nyttoväxtstigen växer många vilda växtarter, som vi kan använda på olika sätt, i sina arttypiska livsmiljöer (biotoper).

Titta på biotoperna genom att klicka på knapparna eller gå via menyn.

Tänk på att du bara ska samla sådana växter som du säkert känner igen. Hjälp med identifieringen hittar du till exempel på tjänsten NatureGate). Kom ihåg att endast ta rena och friska exemplar som växer på ett tillräckligt långt avstånd från vägar, åkrar och exempelvis djurstall. Du ska ändå inte plocka växter längs med stigen för att alla ska ha möjlighet att lära känna dem.

Samla inga sådana växter som du inte kan identifiera eller inte är säker på!

Den viktigaste regeln när du samlar och använder vilda örter är att du bara ska använda sådana arter som du säkert kan identifiera och vet att är ofarliga. Det finns också många giftiga och hälsovådliga växter i naturen!

I HNS Växtlista kan du kontrollera om en växt är giftig eller skadlig för hälsan.