De steniga och klippiga kustzonerna har oftast formats av inlandsisen. De är ett krävande växtunderlag med svåra vind- och vågförhållanden och därför är växtligheten mer sparsam och den har anpassat sig till de karga förhållandena. Växterna är ofta låga eller klenvuxna, men segare än på frodiga och mer skyddade stränder.

I samarbete: Hyvinkään Tieluiska Oy

1