Lundar är växtplatser med näringsrik jord. I Finland finns lundar mest i landets södra delar och i några koncentrationer längre norrut. Lundar skiljer sig från de övriga skogstyperna genom att det inte växer lavar i markskiktet och endast några arter av mossor.

1

2