En lundartad skog kännetecknas av moskogsvegetation med inslag av lundvegetation. Till skillnad från lundar är jordmånen inte så humusrik att lundväxterna skulle bli dominerande.

1

2