Myrar är biotoper där rester av växter omvandlas till torv. I Finland finns det mycket myrar eftersom det kalla och fuktiga klimatet och den sura jordmånen bidrar till uppkomsten av myrar.

Myrarna kan vara trädbevuxna, som skogskärr och mossar, eller trädlösa, som fattigkärr och rikkärr, eller blandformer av dessa.

I samarbete: Hyvinkään Tieluiska Oy

1