Med strand avses zonen mellan det högsta och det lägsta vattenståndet. Strandväxterna lever kontinuerligt i fukt under största delen av tillväxtsäsongen. Vid näringsrika vatten kan växtligheten vara både artrik och frodig.

1

2